Gyógyító kód

 

A gyógyulásba vetett hit szerepe

Az egészség elvének megtestesüléséhez legfontosabb a hit. (Nem az egyházakkal kapcsolatos hitről van itt szó!) Hit az egészségben. Hit önmagamban. Csak a hit segít az embernek megismerni önmagát, és szakítja meg a mentális kapcsolatot a betegséggel. Ha valaki nem hisz az egészségben, akkor folyamatosan a betegségekről fog „agyalni”. Ha fél, akkor azonosulni fog a félelme tárgyával. A gondolkodás konstruktív erejét az abban rejlő hit adja meg. A hittel átitatott gondolatoknak kreatív energiájuk van. Ezek a gondolatok változtathatják meg a test funkcióit, és aktiválhatják az egészség megteremtéséhez nélkülözhetetlen belső erőket. Ha valaki nem bízik a gyógyulásban, azt jelenti, hogy hisz a betegségben. Az egészséggel kapcsolatos gondolatai  képesek megváltoztatni és jobbra fordítani a körülményeit.

(Késmárki László: Gyógyító kéztartások című könyve nyomán)

Minden betegséget sejtszintű energiahiány okoz. A Gyógyító Kód a sejtszintű folyamatokba avatkozik be.

Az agy (hipotalamusz) segélyhívó jelet küld a test egyéb részeibe, amikor vészhelyzet lép fel és a testnek fel kell készülnie, hogy megvédje magát, bármi is veszélyezteti. Amikor nem valódi vészhelyzet áll fenn, de valami módon „harcolni vagy menekülni” kényszerülünk, ezek a frekvenciák destruktívvá válnak, ahelyett hogy az életünket mentenék.

A Gyógyító kód egészségessé változtatja ezeket a destruktív energiafrekvenciákat és jeleket.

(pl. szinuszhullám + ellentétes irányú hullám + semlegesített hullám = egyenes)

Olyan, mint a zajkiiktató fejhallgató, melyet viselve nem halljuk a külső zajokat, mivel azokat felismerve pont egy olyan frekvenciát teremt, amely kioltja azokat, így teljesen csendet hallunk.

Sejtmemória

Az a tény, miszerint az emlékeink az egészségünket irányító mechanizmusokként működnek, már legalább száz éve a pszichológia alapja. Ha az emlékekről beszélünk, akkor a tanácsadás és a terápia jut eszünkbe, ami gyakran egyben azt jelenti, hogy újra a régi szemétben dagonyázunk. Hogy maradandó, hosszú távú gyógyulást érjünk el, a destruktív sejtmemóriákat kell meggyógyítanunk.

Ez a Gyógyító kóddal lehetséges. 

Az emlékeink tele vannak haraggal, dühvel, csalódottsággal, szomorúsággal, félelemmel, zavarodottsággal, értéktelenséggel, reménytelenséggel, tehetetlenséggel. Nem elég csak a tüneteket kezelni, a gyökerüket kell megtalálni. A problémák forrását a destruktív sejtmemóriák alkotják.

A Gyógyító Kód automatikusan gyógyítja a destruktív sejtmemóriákat. Nem azáltal, hogy megtanít, hogyan közelítsük más szempontból a problémánkhoz (átkeretezés).

Nem is úgy, hogy a kémiai anyagokat kiegyenlíti az agyban (pszichotikumok).

Nem is úgy, hogy arra késztet, valami másra gondolj, akárhányszor a probléma zavarni kezd (kognitív terápiák).

Fenti technikák nagyon hatékonyak tudnak lenni bizonyos esetekben és a tanulási folyamatot sokban segítik. Mindezeknél azonban a megbirkózásról szól minden. A megbirkózás pedig egyenlő a stresszel. Ilyenkor a probléma folyamatosan jelen van, csak éppen megtanultuk, hogyan kezeljük egy konstruktívabb módon a fájdalmat.

Valójában mindenki azt szeretné, hogy megszűnjön a fájdalom, a kellemetlen tünet. A Gyógyító Kód egy olyan fizikai működés a testben, amely ha bekapcsol, egészségessé változtatja a destruktív sejtmemória energiamintázatát. Amikor ez történik, a test stresszválasza lekapcsol.

A sejtmemória nem vész el. Megmarad, azonban többé nem érzékeljük destruktívnak. A betegségnek egy oka van, és az a stressz.

A bizonyítékot, hogy a Gyógyító Kód megszünteti a stresszt, a szívritmus-analízissel végzett vizsgálatok szolgáltatják, amellyel a vegetatív idegrendszer stresszegyensúlya mérhető.

Ennek a technikának a megtanulásával önállóan is képesek leszünk hatékonyan tenni testi, lelki, szellemi egészségünkért.

(Alexander Loyd  könyvei alapján)